Svidník a okolie I.

SVIDNÍK

SVIDNÍK

V sučasnosti je mesto Svidník s vyše 12 000 obyvateľmi prirodzeným administratívnym hospodárskym, kultúrnym, rekreačným a športovým centrom regiónu. Cez Svidník vedie aj významná medzinárodná cesta smerujúca cez Vyšný Komárnik- Barwinek - najväčší priechod zo Slovenskej republiky do Poľskej republiky. Vo Svidníku sa konajú každoročne celoštátne slávnosti Rusínov - Ukrajincov Slovenska, ktoré sa konajú v miestnom amfiteátri už od roku  1956.

 

VOJENSKÉ MÚZEUM

VOJENSKÉ MÚZEUM

Toto vojenské múzeum vzniklo 2. júna 1965. Poslaním múzea je dokumentovať  a odborne spracovávať dejiny vojenstva na východnom Slovenskku. Hlavná expozícia dokumentuje vojenské dejiny v regióne východného Slovenska od roku 1914 až do roku 1945. V expozícii je zvýraznený vojensko-strategický význam Duklianskeho priesmyku v období dvoch svetových vojen. V ďalšej expozícii sa nachádzajú autentické fotografie z bojov, osobné pamiatkyrôzne druhy zbraní, zástavy, uniformy, vyznamenania, ktoré sa viažu k obdobiu 2. sv. vojny.

Prírodné vojenské múzeum
Múzeálnu expozíciu dotvára komplex prírodného múzea v Duklianskom priesmyku. Nachádzajú sa tu palebné postavenia, zrekonštruované bunkre a ťažká vojenská technik. Tento priestor je poprepájaný turistickými chodníkmi.

 

 

PAMÄTNÍK ČERVENEJ ARMÁDY

PAMÄTNÍK ČERVENEJ ARMÁDY
Je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Vypína sa na návrší nad dvanástimi spoločnými hrobmi 9000 vojakov, ktorí padli v bojoch o Dukliansky priesmyk. Ústrednou plastikou pomníka je socha sovietského vojaka v nadživotnej veľkosti, za ním dominuje nad celým okolím pylón vysoký 33 m , jeho spodná časť je vyplnená štyrmi reliéfmi. Pomník je zdôraznený niekoľkými ďalšími reliéfmi a dvoma súsošiami.
 
 

Vzdialenosť z Kúpeľov: 31 km
 

Štandard ubytovania:

Prihlásenie