Bardejov a jeho historické pamiatky I.

BARDEJOV A JEHO HISTORICKÉ PAMIATKY

BARDEJOV A JEHO HISTORICKÉ PAMIATKY Mesto Bardejov píše svoju históriu od roku 1241. Jeho cennou devízou sú pamiatky vytvorené už v období stredoveku. Mesto ležalo na obchodnej križovatke a bolo preferované uhorskými panovníkmi. Obdržalo aj mnoho privilégií a to hlavne právo konať výročný jarmok, právo skladu, hrdelné právo a ďalšie. Jedným z najdokonalejších gotických mestských opevnení na Slovensku je hradobný systém v Bardejove. V súčasnosti patrí k najzachovalejším mestským obranným systémom a svojím významom sa zaraďuje do európskeho fondu kultúrneho dedičstva. Už v 50-tych rokoch bolo historické centrum mesta vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu. Výraznejšie obnovy meštiackych domov na námestí začali v 70-tych rokoch. Odmenou za úspešnú rekonštrukciu historického jadra starého mesta bolo udelenie Európskej ceny - Zlatej medaily, udelenej Medzinárodným kuratóriom nadácie ICOMOS pri UNESCO v roku 1986. Po tomto ocenení ďalším cieľom bolo dostať sa do Zoznamu Svetového dedičstva. To sa podarilo 2.12.2000. V súčasnosti je Bardejov 33 tisícové mesto, ktoré tvorí administratívne centrum horného Šariša.


RADNIČNÉ NÁMESTIE S MESTSKOU RADNICOU

RADNIČNÉ NÁMESTIE S MESTSKOU RADNICOU Stred mesta tvorí obdlžníkové námestie obkolesené z troch strán 46-timi poschodovými meštianskymi domami, postavenými na typických úzkych stredovekých parcelách, kolmých na námestie. Do námestia sú orientované všetky významné ulice historického jadra. V roku 2002 bola zahájená celková reanimácia Radničného námestia.

Mestská radnica je na našom území ojedinelou stavbou, na ktorej sa spájajú prvky zaalpskej včasnej renesancie s doznievajúcimi neskorogotickými stavebnými a výtvarnými prvkami. Radnica bola sídlom mestskej rady, centrom obchodného, spoločenského a kultúrneho života mešťanov. Na severnej strane pod hodinami je umiestnený erb mesta a na južnom štíte vyniká kamenná plastika rytiera Rollanda, ktorý chránil mestské práva. Dnes sú tu umiestnené najhodnotnejšie časti fondov Šarišského múzea. 

MEŠTIANSKE DOMY

MEŠTIANSKE DOMY Takmer každý dom slúžil aj pre obchodné účely, preto celým prízemím viedla priechodová chodba. Vchody boli lemované a zdobené kamennými portálmi.Portál nad vchodom do prednej miestnosti bol zvyčajne najhonosnejší.  Obytné a reprezentačné miestnosti na poschodí mali okná smerovné do námestia. V zadnej časti bola kuchyňa a miestnosti pre služobníctvo. Portály schodiska a rozličné výklenky v stenách boli vyzdobené kamenárskou výzdobou, fasády a reprezentačné miestnosti nástennou maliarskou výzdobou. Všetky meštianske domy sú vzácne a majú svoju históriu.

Vzdialenosť z Kúpeľov: 2 km

Štandard ubytovania:

Prihlásenie