Výlety

BARDEJOV A JEHO HISTORICKÉ PAMIATKY
Mesto Bardejov píše svoju históriu od roku 1241. Jeho cennou devízou sú pamiatky vytvorené už v období stredoveku. Mesto ležalo na obchodnej križovatke a bolo preferované uhorskými panovníkmi.
BAZILIKA MINOR SV. EGÍDIA
Chrám sv. Egídia je druhým najväčším  chrámom v Košickej arcidiecéze. Je dlhý 50m a široký 31m. Prostrednú časť kostola so svätyňou a hlavnou loďou sú vysoké 24 metrov.
SVIDNÍK  A  JEHO OKOLIE
Cez Svidník vedie aj významná medzinárodná cesta smerujúca cez Vyšný Komárnik- Barwinek - najväčší priechod zo Slovenskej republiky do Poľskej republiky. Vo Svidníku sa konajú každoročne celoštátne slávnosti Rusínov - Ukrajincov Slovenska

SVIDNÍK A OKOLIE II.

Národopisná expozícia v prírode - skanzen je umiestnená nad prírodným amfiteátrom na úpätí Čiernej hory. Expozícia obsahuje hlavné typy ľudových obydlí, hospodárskych a technických budov, poľnohospodárske náradie a náčinie.

DREVENÉ KOSTOLÍKY V OBLASTI BARDEJOVA
V okolí Bardejova sa nachádza 7 takýchto skvostov a dva sú v Skanzene v Bardejovských Kúpeľoch (Zboj, Mikulášová). Jedná sa prevažne o drevené cerkvy východného obradu (výnimkou je Hervartov).
PIENINY - DUNAJEC - Pieninský národný park nachádzajúci sa od Vysokých Tatier na poľsko-slovenskej hranici ponúka na malom priestore množstvo malebných prírodných krás. Atrakciou tohto územia je splav na drevených pltiach najväčším kaňónom v Strednej Európe.
SPIŠSKÝ HRAD - je najväčším stredovekým hradom v strednej Európe. Vznikol v 12. storočí na mieste staršieho slovanského hradiska. V prvej polovici 13. storočia bol hrad chránený kamenným opevnením, vďaka ktorému odolal aj tatárskemu vpádu (r. 1241).
TOKAJSKÁ OBLASŤ - sa nachádza na území dvoch štátov: 90% na území Maďarska (cca 5500 ha viníc), 10% na území Slovenska (cca 560 ha). Na Slovensku sú to katastre 7 obcí: Čerhov, Malá Tŕňa, Veľká Tŕňa, Černochov, Bara, Viničky a Slovenské nové Mesto.
KEŽMAROK - leží na severe územia Slovenskej republiky v malebnom prostredí Spiša pod veľhorami Vysoké Tatry. Mesto vniklo zlúčením viacerých osád pôvodného slovanského obyvateľstva s osadou nemeckých prisťahovalcov.

STARÁ ĽUBOVŇA - jeho územie na severe Slovenska, zovreté riekou Poprad, bolo osídlené už v staršej dobe kamennej. Prvá listinná zmienka o Starej Ľubovni, ktorá mestské výsady získavala postupne, je z r. 1292.

Štandard ubytovania:

Prihlásenie