Spoločné aktivity s KOCR

Na pôde KOCR Severovýchod Slovenska sa uskutočnilo niekoľko pracovných
stretnutí pri spoločných aktivitách.


Spoločné aktivity s KOCR sú :


- ITF SLOVAKIATOUR 2013 , Slovensko, Bratislava január,
- Prezentácia na stránke www.severovychod.sk
- Spolupráca pri vytvorení propagačného materiálu TURISTICKÁ MAPA ŠARIŠ
- Spolupráca pri príprave „HNEDÉ TABULE“


KOCR vyvíja úsilie o ukončenie prvej etapy doplnenia infraštruktúry hnedých tabúľ v Prešovskom kraji. Na tomto procese spolupracuje so Správou a údržbou ciest PSK, podľa zoznamu atraktivít, ktoré KOCR dodali jej členovia. Celkom 80 tabúľ bude prezentovať 20 vybraných cieľových bodov záujmu.

Nechýba medzi nimi Spišská Kapitula, historické centrum Levoče, Ľubovniansky hrad, kaštiele v Humennom a v Snine, pútnické miesta Mariánska hora a Gaboltov, kúpele v Bardejove, Vyšných Ružbachoch i v Červenom Kláštore, ale aj Múzeum TANAPu, symbolický cintorín na Popradskom plese, lanovka na Lomnický štít, či expozícia v Nestville parku.

Štandard ubytovania:

Prihlásenie