Plány OOCR

Príprava podkladov a realizácia projektu na získania
nenávratného finančného príspevku - dotácie


OOCR Šariš až v roku 2014 ma nárok na získanie dotácie. Poskytnutie dotácie v roku 2014 je upravené prechodným ustanovením v § 31a zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ďalšie jeho ustanovenia.


Na rok 2013 môže o dotáciu podľa tohto zákona požiadať organizácia cestovného ruchu, ktorá v roku 2012, bola zaregistrovaná podľa ustanovení uvedeného zákona a stále je vedená v Registri krajských organizácií cestovného ruchu a registri oblastných organizácií cestovného ruchu na MDVRR SR.


Oblastná organizácia „Šariš“ Bardejov a jej členovia počas roka podporili niekoľko kultúrnych aktivít a zúčastnili svetových veľtrhov a workshopov cestovného ruchu. Vydalo sa niekoľko nových zaujímavých propagačných materiálov, ktoré budú prínosom nielen pre našich ale aj zahraničných návštevníkov. V spolupráci s KOCR sa pripravila zaujímavá mapa regiónu ŠARIŠ.


Dôvod, prečo je región ŠARIŠ BARDEJOV a BARDEJOVSKÉ KÚPELE je vyhľadávaným regiónom na Slovensku je hneď niekoľko. Nikde inde na Slovensku nenájdete v rámci jedného regiónu, takú širokú ponuku historických pamiatok mest  Bardejov získane cenu UNESCO, drevených kostolíkov, skanzen Bardejovské Kúpele a pramene minerálnych prameňov v Bardejovských Kúpeľoch, ktoré sú známe už svojou históriou. V lete môžu turisti využívať množstvo turistických trás a následne si oddýchnuť v kúpeľoch. Bohatosť a rozmanitosť regiónu láka množstvo turistov, čo otvára možnosti a príležitosti pre šikovných ľudí, ktorí majú možnosť sa v oblasti cestovného ruchu uplatniť.


Jedným z marketingovým nástrojom ako pritiahnuť turistov do atraktívneho regiónu je budovanie spoločnej marketingovej značky spoločne z mestom Bardejov a Bardejovské Kúpele, ktoré si svoju značku budujú už stáročia. Verím, že spolupráca sa bude aj naďalej prehlbovať a úroveň našej činnosti bude prínosom pre rozvoj cestovného ruchu v našom regióne a postupne si vybuduje
región ŠARIŠ Bardejov a okolie meno nielen pre domácich, ale aj návštevníkov zo zahraničia.


Spracoval:

Ing. Radomír Jančošek

výkonný riaditeľ 

Štandard ubytovania:

Prihlásenie