Marketingové kampane a výstavy

ITF SLOVAKIATOUR 2013 , Slovensko, Bratislava január,


Aktívna účasť OOCR ŠARIŠ BARDEJOV v spoločnom stánku. SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA na medzinárodnej výstave cestovného ruchu
v Bratislave, Každoročne sa toto podujatie koná v januári. Už tradične sa v nej predstavili oblastné organizácie cestovného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny, Severný Spiš Pieniny, Šariš-Bardejov a Horný Zemplín Horný Šariš, partnerské regióny PSK z Českej republiky destinačná spoločnosť Východní Čechy a Liberecký kraj, mestá Bardejov, Stará Ľubovňa, Kežmarok a Levoča, spoločnosti Bardejovské kúpele,


Kúpele Vyšné Ružbachy, Hrad Ľubovňa, lokálni producenti Nestville Distillery, Agrokarpaty Plavnica, mäsovýroba Knižka, EZO.sk Prešov a Karloff.
Veľtrhov ITF Slovakiatour a Danubius Gastro so špecializovanými výstavami
sa zúčastnilo 739 vystavovateľov z 24 krajín a obsadili spolu plochu 34 500 m². ITF Slovakiatour ponúkol komplexný servis pre ľudí, ktorí chcú cestovať do zahraničia alebo spoznávať krásy Slovenska. Danubius Gastro ako najväčšia platforma stretnutí profesionálov HORECA segmentu sprostredkoval príležitosť pre uzatváranie kontraktov i neformálne upevnenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Od štvrtka do nedele si podujatia prezrelo takmer 73 tisíc návštevníkov

 

Historický veľtrh cestovného ruchu v Bratislave


Korunovačné slávnosti v Bratislave sú pompéznym trojdňovým podujatím, kedy mesto ožíva stredovekou atmosféru s kráľmi a kráľovnami, šľachtou, trubadúrmi a tisíckami všetečných divákov, ktorých na chvíľu prenesie do minulosti. Tohtoročné slávnosti, ktoré sa konali v dňoch 21. – 23. 6. 2013 boli výnimočné tým, že sa pripomenula 1. korunovácia, ktorá sa konala pred 450. rokmi a na trón sa posadil 14- ročný chlapec Leopold I.


Ponuku účasti na Historickom veľtrhu cestovného ruchu v Bratislave prijalo Mesto Levoča s partnermi „Slovenských kráľovských miest“ – Kežmarkom, Bardejovom a Starou Ľubovňou. V spoločnom prezentačnom stánku na Hviezdoslavovom námestí od prezentovali v dobových kostýmoch spoločné propagačné brožúry, mapy , atrakcie a dominanty miest. Kultúrne bohatstvo
„Slovenských kráľovských miest“ zaujalo najmä zahraničných návštevníkov a to z Kalifornie, Anglicka, Japonska, Rakúska, Talianska, Maďarska i Ruska.Korunovačné slávnosti v Bratislave sú zaujímavé pre účasť subjektovcestovného ruchu práve tým , že majú vysokú dynamiku a takmer interaktívnevťahujú každého návštevníka do deja. Zároveň prebieha množstvo sprievodnýchaktivít a účastníkmi je väčšinou iná cieľová skupina aká chodí na klasické veľtrhy
cestovného ruchu. Spoluúčasť na takýchto podujatiach je príležitosťou napredstavenie vlastného mesta i regiónu, a získať tým potencionálnych návštevníkov.

 

Oslavy svetového dňa cestovného ruchu, Slovensko TIK Bardejovské Kúpele


V rámci spolupráce s Turisticko-informačnou kanceláriou Mesta Bardejov v Bardejovských Kúpeľoch sa počas osláv svetového dňa cestovného ruchu prezentovalo v TIK Bardejovské Kúpele viacero propagačných materiálov z regiónu ŠARIŠ Bardejov a okolie. Návštevníci tak mohli bezplatne získať viacero zaujímavých informačných materiálov z nášho regiónu a bola im ponúknuté
bezplatné sprievodcovské služby po blízkom okolí.

 

KOŠICE - Európske hlavné mesto kultúry 2013


Bardejovské Kúpele a.s. pod hlavičkou OOCR ŠARIŠ BARDEJOV sa 3.5.2013 zúčastnili na bezplatnej prezentácií nášho regiónu v rámci osláv mesta KOŠICE. Miesto konania: Hlavná ulica, priestor medzi Dómom sv. Alžbety a Urbanovou vežou

Dni mesta sú tradičným podujatím, ktoré je oslavou historicky významnej udalosti pre mesto Košice - získanie prvej mestskej erbovejlistiny v Európe. Počas 9 dní je v meste pripravený atraktívny program. V samotnom "srdci mesta" - pri Urbanovej veži na Hlavnej ulici, plánujeme zrealizovať prezentačnú zónu Slovensko, ktorá budesúčasťou Dní Európy.

 

 

 

 

 

Vianočné Trhy Mesta Bardejov


OOCR Šariš formou poskytovania finančných príspevkov podporila
nasledujúce kultúrne podujatia svojich členov: Vianočné Trhy Mesta Bardejov na radničnom námestí v spolupráci s Hornošarišským osvetovým strediskom v Bardejove.


Hornošarišské osvetové stredisko Bardejov v spolupráci s Mestom Bardejov
pripravilo pre návštevníkov a turistov príjemné strávenie predvianočných dní pri
ochutnávke vianočného punču a iných dobrôt na vianočných trhoch naHviezdoslavovej ulici od 18. – 23.decembra 2013. Vianočný večierok s kultúrnym programom Bardejovské Kúpele v kúpeľnom dome Ozón a Astória..

Štandard ubytovania:

Prihlásenie