Kontakt OOCR

 

 

KONTAKT OOCR "ŠARIŠ" Bardejov

ADRESA / SÍDLO:

Oblastná organizácia cestovného ruchu "ŠARIŠ" BARDEJOV

Radničné námestie č.16

085 01 Bardejov

Tel: +421/ 054 / 472 2641

---------------------------------------------------------------------------------------

ADRESA/ PREVÁDZKA:

Oblastná organizácia cestovného ruchu "ŠARIŠ" BARDEJOV

Kino Žriedlo

086 31 Bardejovské Kúpele

 

Tel:  054/ 4774477

Mobil: 0905-330834

Bardejovské Kúpele a.s.:  054 / 477 2101

 

IČO: 42238714

DIČ: 2023684080

Bankové Spojenie PRIMA BANKA: 2283255001/5600

IBAN:  SK03 5600 0000 0022 8325 5001

BIC kód: KOMASK2X

Adresa: PRIMA BANKA Bardejov, Radničné námestie 36, 085 01  Bardejov


 

Štandard ubytovania:

Prihlásenie