OOCR Šariš

Dňa 19. novembra 2012 bola založená Oblastná organizácia cestovného ruchu "ŠARIŠ" - BARDEJOV.  Založili ju mesto Bardejov ako iniciujúci subjekt spolu s dvoma podnikateľskými subjektami. / Bardejovské Kúpele a.s. , ADRIÁN LOZÁK, s. r. o./.

 

Za predsedu predstavenstva OOCR "ŠARIŠ" - BARDEJOV bola zvolená ekonomická riaditeľka Bardejovské Kúpele a.s. Ing. Tamara Šatanková. Výkonným riaditeľom sa stal Ing. Radomír Jančošek a predsedníčka dozornej rady sa stala Gabriela LOZÁKOVÁ. OOCR "ŠARIŠ" - BARDEJOV bola oficiálne zaregistrovaná 7. decembra 2012 na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.

 

 

Hlavným prínosom tejto organizácie pre región a jej členov by mala byť spoločná propagácia a marketing, tvorba produktov cestovného ruchu, spoločné budovanie siete cyklotrás, prípadne realizácia ďalších projektov súvisiacich s podporou cestovného ruchu v našom regióne.

Bližšie informácie nájdete:

www.visitbardejov.sk,   www.bardejov.sk/,  www.kupele-bj.sk

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Štandard ubytovania:

Prihlásenie