Procedúry

PITNÉ KÚRY MINERÁLNYMI VODAMI - Bardejovské Kúpele
Pitné kúry patria k hlavným liečebným procedúram v Bardejovských Kúpeľoch. Prírodné vody, ktoré tu vyvierajú sú klasifikované ako hydrouhličitanové, chloridosodné, železnaté, studené, hypotonické so zvýšeným obsahom kyseliny boritej. Celková mineralizácia jednotlivých prameňov je od 1600mg/l (prameň Klára) do 9400 mg/l (prameň Herkules) s obsahom oxidu uhličitého od 2200 do 3800 mg/l.Na pitné kúry sa využíva osem liečivých prameňov a to: Hlavný, Lekársky, Klára, Alžbeta, Napoleón, František, Herkules a Alexander. Voda sa pije trikrát denne, zvyčajne pred jedlom. Množstvo a dobu určí ošetrujúci lekár.

VODOLIEČBA- Bardejovské Kúpele
Okrem Kneippových metód sú v kúpeľoch zastúpené všetky aplikácie modernej vodoliečby. K hlavným patria minerálne a perličkové kúpele. Na minerálne kúpele sa používa voda z minerálnych prameňov Klára a Alexander. K ďalším aplikáciám vody patria:vírivé kúpele, prísadové kúpele, sauna fínska, turecký parný kúpeľ,škótske streky, striedavý šliapací kúpeľ.

TERMOTERAPIA- Bardejovské Kúpele
Pri aplikácii termoterapie sa využívajú prírodné liečivé zdroje, ako aj umeléfyzikálne tepelné zdroje. Medzi termoterapeutické liečebné metódy, ktoré sa v Bardejovských Kúpeľoch využívajú patrí aplikácia:
- parafínu,
- rašeliny,
- infračerveného žiarenia,
- sauny,
- elektromagnetických vĺn

UHLIČITÉ TERAPIE- Bardejovské Kúpele
Keďže voda z prameňov používaná na minerálne kúpele je bohatá na oxid uhličitý, minerálne kúpele sa zaradzuje tiež k týmto terapiam.Patria sem taktiež inhalácie a plynové injekcie.

PELOIDOTERAPIA A PARAFINOTERAPIA- Bardejovské Kúpele
V týchto terapiách sa používajú parafinové obklady a rašelinové zábaly.Rašelina je dovážaná z Trenčianskych Teplíc.

REHABILITÁCIA- Bardejovské Kúpele
K rehabilitačným terapiám slúžia dve telocvične v Kúpeľnom dome, relaxačno-rehabilitačné centrum hotela Ozón, rehabilitačný bazén v Kúpeľnom dome, ako aj otvorené kúpalisko v lesoparku Bardejovských Kúpeľov. V rámci rehabilitácie sa poskytujú tieto procedúry: cvičenie v bazéne, voľné plávanie, cvičenie při hudbe, kalanetika, joga,terénne kúry - vychádzky pod dohľadom odborného personálu cez lesopark kúpeľov,lyžovanie na bežkách - v zimných mesiacoch. Samostatnú časť rehabilitácie tvoria masáže :
- klasická
- reflexná
- podvodná

ELEKTROTERAPIA A MAGNOTERAPIA- Bardejovské Kúpele
K týmto procedúram patrí: ultrazvuk, horské slnko, infražiariče, diatermia, diatrón,magnetoterapia, končatinový galvanický kúpeľ, fyaction a interferenčné prúdy.

LIEČEBNÉ INHALÁCIE- Bardejovské Kúpele
V tejto terapii sa aplikujú tri druhy inhalácie:
- inhalácia horných dýchacích ciest,
- inhalácia dolných dýchacích ciest,
- skupinová inhalácia

Veľmi obľúbené sú skupinové inhalácie, kde sa odporúča spievanie, aby tak dochádzalo k lepšiemu účinku inhalácií. Na inhalácie sa používa minerálna vod z prameňa Herkules. K novším procedúram patrí oxygenoterapia - aplikácia čistého kyslíka, ktorý sa vdychuje z koncentrátov kyslíka vzduchu.

FOTOTERAPIA- Bardejovské Kúpele
Táto terapia sa využíva ako pomocná terapia, slúžiaca k predhriatiu telesných partií (solárium). K dispozícii sú solária v Kúpeľnom dome a v hoteli Ozón, využívajú sa aj ako doplnková služba.

DIETOTERAPIA- Bardejovské Kúpele
Dietoterapia je priamou súčasťou komplexnej terapie s väzbou na diagnózy. Jej úlohou je obmedziť negatívny vplyv nesprávneho stravovania na diagnózu pacienta. Aplikujú sa tu tieto diéty:
- diéta č.2 - šetriaca,
- diéta č.3 - základná,
- diéta č.4 - s obmedzením tukov,
- diéta č.5 - s obmedzením zbytkov,
- diéta č.6 - s obmedzením proteínov,
- diéta č.8 - redukčná diéta,
- diéta č.8D - tzv. delená strava,
- diéta č.9 - diabetická,
- diéta bezlepková

KLIMATOTERAPIA- Bardejovské Kúpele
Účinky klimatoterapie sa využívajú hlavne pri terénnych kúrach po vyznačených trasách, kyslíkovej dráhe, a to pod dohľadom odborného zdravotného personálu a pri rôznych športových aktivitách prevádzaných voľne v areále kúpeľov.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Štandard ubytovania:

Prihlásenie