Rehabilitácia

 

Individuálna liečebná telesná výchova
Vykonáva sa fyzioterapeutom individuálne s klientom. Je cielene zameraná pre potreby klienta na udržanie či obnovu telesných pohybových funkcií, ako aj na rozvoj funkčnej motorickej adaptácie organizmu. Fyzioterapeut využíva špeciálne liečebné metodiky a rehabilitačné pomôcky.

 

Skupinová liečebná telesná výchova
Odborne vedená aktívna kinezioterapia v telocvični, v skupinách klientov s podobným diagnostickým zameraním. Cvičenie využíva prvky pre relaxáciu preťažených svalov, posilňovanie oslabených svalových skupín, posilňovanie statodynamických funkcií pre správne držanie tela a nácvik správnych pohybových stereotypov. Používajú sa rehabilitačné pomôcky ako aj liečebné metodiky .

 

Skupinová hydrokineziterapia
Liečebný telocvik vo vode vedený fyzioterapeutom. Procedúra využíva priaznivé pôsobenie vodného prostredia - vztlak vody pacienta nadľahčuje. Hydrokineziterapia je vhodná predovšetkým po úrazoch a operáciách dolných končatín, pri ktorých ešte nie je povolená plná záťaž na končatiny.

 

Nordic Walking
Nordic Walking – Severská chôdzaso špeciálnymi chodeckými palicami, pri ktorej zapojíte až 90% svalov celého tela. .Pri správnej technike, ktorú vás náš inštruktor naučí, posilníte vnútorné svaly okolo chrbtice, oveľa účinnejšie zapojíte krvný obeh a vaše pľúca a kalórie už nebudú spaľovať len dolné končatiny, ale celé telo. Výdaj energie pri severskej chôdzi je oveľa vyšší ako pri bežnej chôdzi, pritom je to aktivita zvládnuteľná i v pokročilejšom veku či pri vyššej váhe, kedy je napríklad beh nevhodný. Vhodné aj pre deti!

 

Terénna kúra
Terénnu kúru absolvujú klienti Bardejovských Kúpeľov v skupinkách 5 – 20 klientov za odborného vedenia fyzioterapeuta, event. zdravotnej sestry. Súčasťou kúry je pravidelné meranie tlaku krvi. Na výkon procedúry sú vyčlenené dva liečebné ( lesné ) chodníky v dĺžke 3 750m a 4 500m.

 

Závesný systém Redcord Neurac
Na liečbu chorôb pohybového ústrojenstva využívame nový spôsob rehabilitácie systémom Redcord Neurac. Pri práci využíva fyzioterapeut špeciálny systém poprepájaných lán , v ktorých je klient zavesený, a za aktívnej spolupráce klient - terapeut sa cielená terapia zameriava na posilňovanie vnútorných svalov a na reedukáciu svalových reťazcov. Systém Redcord Neurac využívame nielen na rehabilitáciu, ale taktiež na diagnostiku a funkčnú liečbu ochorení pohybového apartátu.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Štandard ubytovania:

Prihlásenie