Liečba

Liečba v Bardejovských Kúpeľoch

Liečba v Bardejovských Kúpeľoch
Metódy komplexnej kúpeľnej liečby sú v Bardejovských Kúpeľoch podrobne rozpracované a preverené.  Kúpeľná liečba sa tu opiera predovšetkým  o blneologické využiie alkalickoslaných, železnatých kyseliek, ktoré sa pre svoju liečebnú hodnotu zaraďuje medz najznámejšie vody tohto druhu. K základným liečebným metódam patria pitné kúry, ktoré dávkuje lekár a inhalačná liečba s použitím minerálnych vôd.

 
Podľa druhu diagnostikovaného ochorenia, štádia pokročilosti a celkového zdravotného stavu pacienta predpisuje ošetrujúci lekár v účelných kombináciách ďalšie spôsoby liečby, ako minerálne vaňové kúpele, uhličité kúpele, vodoliečebné procedúry, masáže,parafinové zábaly,  aerosólovú liečbu, elektoterapiu a medikamentóznu liečbu.  Mimoriadny dôraz sa kladie na liečebnú výživu na princípoch dietného systému pod dozorom lekára a školenej diétnej sestry. Pozornosť sa venuje i rehabilitačnému telocviku v telocvičniach, na ihriskách a v lesoparku. Dbá sa i na celkový liečebný ochranný režim. Liečbu doplňuje vhodne volený spoločenský i kultúrny život.

 

V Bardejovských Kúpeľoch je veľmi dobre vybavený vyšetrovací ústav. Odborní lekári tu majú k dispozícii moderné diagnostické a liečebné prístroje. Tu je umiestnené i röntgenologické oddelenie i špecializované laborátoriá umožňujúce kompletné vyšetrenie na úrovni klinického pracoviska. Kúpeľné procedúry podávajú pacientom školení zdravotnícki  pracovníci pod dozorom odborných kúpeľných lekárov. Pitné kúry sa robia priamo pri prameňoch alebo na Kolonáde. Komplexná kúpeľná liečba je v Bardejovských Kúpeľoch na vysokej medicínskej úrovni.

Štandard ubytovania:

Prihlásenie