Zborov, Zborovský hrad

Zborov, Zborovský hrad

Historicky významná obec ležiaca 10km severne od Bardejova. Nad dedinou sa vynímajú zrúcaniny Zborovského Hradu, ktorý v minulosti plnil funkciu "strážcu" cesty do Poľska. Najstaršia zmienka o hrade je z roku 1250. Vtedy daroval hrad Belo IV. šľachticovi Makovi, podľa ktorého sa hrad i priľahlé panstvo volá Makovica. V roku 1548 daroval kráľ Ferdinand I. hrad kapitánovi z Košíc Jurajovi Seredymu. Seredyovci urobili na hrade najrozsiahlejšie úpravy. Prestavali a opevnili ho tak, že sa stal jedným z najrozsiahlejších a najopevnenejších sídiel na Slovensku. Poslednými vlastníkmi hradu boli Rákocziovci, ktoríhrad vlastnili až do jeho zničenia cisárskymi vojskami v roku 1684. Po zničení hradu sa Rákocziovci presťahovali do kaštieľa v dedine. Dodnes sa z neho zachoval Kostol sv. Žofie.

Významnou  pamiatkou je Kostol sv Margity, pôvodne gotický, upravený v renesančnom a barokovom slohu. architektonické riešenie kostola je jedinečné v tom, že presbytérium je ukončené dvoma polygonálnymi apsidami a dvoma bočnými kaplnkami. Hlavný oltár sv. Margity je z roku 1635 a bol postavený v štýle nemeckej renesancie. Intriér má renesančnú aj barokovú výzdobu.

V dedine sa nachádza vojenský cintorín z I. sv. vojny, pamätník z I. sv. vojny venovaný 28. pražskému pluku a vojenský cintorín z II. sv. vojny, korý ako prvý na Slovensku zrekonštruovala nemecká organizácia na záchranu hrobov.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Štandard ubytovania:

Prihlásenie