Stebník

Stebník

Leží 4 km od obce Zborov. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1414. Založil ju šoltýs s roľníckymi usadlíkmi. V stredoveku patrila k panstvu Makovica. Sakrálna dominanta, gréckokatolícky chrám, pochádza z roku 1838.

 

V katastri obce sa nachádza aj národná prírodná rezervácia stebnícka Magura. Z botanického hľadiska sú najzaujímavejšie porasty východokarpatského druhu skopólie kránskej. V jari tu v hojnom počte kvitne chochlačka dutá, snežienka jarná a ďalšie druhy. Sú tu roztrúsené rôzne druhy papradí a tráv.

 

Na vrchole Magury je postavený televízny vysielač. Vedie k nemu niekoľko turistických trás z Bardejovských Kúpeľov, zo Zborova i zo Stebíka. Krásna príroda v spojení s ľudovou architektúrou, ktorá sa dodnes zachovala v obci, a strategická prihraničná poloha dávajú predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu v obci.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Štandard ubytovania:

Prihlásenie