Raslavice

Raslavice

Rázovitá obec, ležiaca 20 km južne od Bardejova, na trase do Prešova. V dedine sa nachádza galéria ľudového rezbárstva i zachovalý židovský cintorín. Cenný je aj barokový kaštieľ z 18. storočia. Dominantou obce je stavba nového rímsko-katolíckeho kostola narodenia Panny Márie. Obec ponúka možnosti športového vyžitia. Je výborným východzím bodom pre pešiu turistiku , má tenisový kurt i podmienky pre jazdecký šport. V priestoroch Domu kultúry nechýba sauna, vodoliečba a masáže. V dedine sa každoročne v júni konajú Raslavické slávnosti.

 

Názov Raslavice pochádza od slovanského osobného mena Radslav a samotná dedina patrí k najstarším na hornom toku Sekčova. Je predpoklad, že mohla existovať už v období Veľkej Moravy. Nepochybne existovala za uhorského kráľa Štefana II. (1114-1131). Najstaršia správa o Raslaviciach je v donančnej listine kráľoviča Štefana z roku 1261 na majetok neďalekých Janoviec, ktorý susedil s chotárom Slovenských či Maďarských Raslavíc.

 

V listine z roku 1345 sa už spomínajú dve časti obce slovenská a maďarská. Obe časti obce tvorili jednu farnosť. Obe dediny sa pod úplnými a správnymi názvami spominajú až od roku 1345. V písomnostiach z 13. storočia vyskytujú sa Raslavice pod názvom Razlo, Razlauch, Razlofolde, Razlofalua, ktoré sú maďarizovanými úpravami pôvodného slovenského názvu. Slovenské a Maďarské Raslavice boli vo vlastníctve uhorských kráľov asi do polovice 13. storočia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Štandard ubytovania:

Prihlásenie