Hertník

Hertník

Leží na úpätí Čergovského pohoria, je aj východzím bodom pri turistickom výstupe na Čergov. Najznámejšími vlastníkmi hertnického panstva boli Forgáčovci. V obci je zachovalý kaštieľ, o ktorom sa nezachovala žiadna písomná správa. Vôbec nie je známe, kedy bol vybudovaný. Nevylučuje sa, že kaštieľ dal postaviť Ján Jiskra z Brandýsa, čomu by nasvedčoval jeho pôvodný vojensko-obranný charakter. Ku kaštieľu patrí veľká záhrada.

 

Počiatky histórie obce Hertník, zaznamenané v písomných prameňoch, siahajú do prvej polovice 14. storočia. Na vtedy už existujúcom panstve Kobyly, ktoré získali šľachtici z Perína donáciou od uhorského kráľa Karola Róberta v roku 1319, bol na nemeckom práve, podobne ako susedné dediny Kľušov a Richvald založený aj Hertník. Z poverenia zemepána šoltýs údajne pochádzajúci z Bardejova obec založil alebo na mieste už existujúcej slovenskej osady doosídlil s kolonistami.

 

Najstaršia písomná zmienka o Hertníku sa nachádza v listine z roku 1351 pod názvom Herkenecht, čo v preklade znamená „Pánsluha“. Pod týmto nemeckým názvom, ale v rozličných hláskových obmenách /Herknecht, Kerknecht/, sa vyskytuje aj v písomnostiach z 15. a 16. storočia. Názov vznikol pravdepodobne prevzatím prezývky muža, ktorý mohol byť prvým miestnym šoltýsom.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Štandard ubytovania:

Prihlásenie