Gaboltov

Gaboltov

Stredisková obec leží 15 km severne od Bardejova. Najmä pre kresťanskú obec je významným púťovým miestom. Gaboltovské púte patria k najväčším mariánskym pútiam a konajú sa každoročne prvú nedeľu po 15. júli. Cirkevne boli povolené od  roku 1706. Účastníci púte sa modlia k Panne Márii Škapuliarskej. V centre obce je Kostol sv. Vojtecha, postavený v druhej polovici 14. storočia. Za obcou sa nachádza studnička, ktorej sa pripusuje liečivá moc. Údajne cez túto obec prechádzal v dávnoveku sv. Vojtech, český biskup z rodu Slavníkovcov. Na svojej misijnej ceste z Uhorska do Poľska si tu chcel so svojím sprievodom chvíľu odpočinúť. Napil sa z tejto studničky a tá získala liečivú moc. Dodnes k nej veriaci prichádzajú s veľkou úctou.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Štandard ubytovania:

Prihlásenie