Cigeľka

Cigeľka

 

Leží v údolí potoka Oľchovec pod horou Busou v blízkosti slovensko-poľskej hranice. V obci je gregokatolický chrám svätých Kozmu a Damiána z roku 1816. Pôvodné sídlisko založil Šoltýs s usadlíkmi okolo roku 1400. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z roku 1414. Obec bola súčasťou rozsiahleho panstva Makovica a jej obyvatelia sa živili pastierstvom a prácou v lesoch. Leží necelý kilometer od hranice s Poľskom a dva kilometre od nej sa nachádzajú poľské kúpele Wisowa.

Celá prihraničná oblasť je bohatá na minerálne pramene a žriedla zásaditej uhličitej vody s vysokým obsahom minerálnych látok, ktoré sa pre svoju lahodnosť a liečivé účinky vyvážajú do celého sveta.

 

V obci sa nachádza aj pamätník obetiam druhej svetovej vojny pochádzajúcich z Cigeľky - ide najmä o sedem mladých chlapcov, ktorí boli poslaní bojovať koncom vojny bez riadneho výcviku, a niekoľko židovských rodín, ktorých členovia zahynuli v koncentráčnych táboroch. Pamätník bol odhalený v októbri 1989. Jeho autorom je akademický maliar Mikuláš Lovacký.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Štandard ubytovania:

Prihlásenie