Becherov

Becherov

Leží 2 km južne od Regetovky. Je hraničnou obcou, ktorá je situovaná pri hraničnom priechode do Poľskej republiky. V katastrálnom území obce sa nachádza národná prírodná rezervácia Becherovská Tisina.

 

Obec sa prvykrát spomína roku 1414 pod názvom Kewberher, keď kráľ Žigmund potvrdil barónom Cudarovcom vlastníctvo panstva Makovica, na území ktorého je obec. Obec existovala už pred rokom 1414 (pravdepobodne už od roku 1241), vybudovaná bola zrejme roľníckymi, prípadne valašskými domácnosťami na čele so šoltýsmi. Ďaľšou možnosťou je jej založenie nemeckými prisťahovalcami, o čom svedčia nemecké názve obce. Až do zrušenia poddanstva (1848) prináležal Becherov Makovickému hradnému panstvu.

 

V katastri obce počas 1. svetovej vojny došlo k veľkým bojom medzi rakúsko-uhórskymi a ruskými vojskami. Preto je na pohraničnom vrchu Dujava postavený kamenný pomník padlým vojakom. Na okraji obce sa taktiež nachádza vojnový cintorín z 1. svetovej vojny. Urbanisticky a architektonicky predstavuje cintorín dokonalé dielo, ktoré v roku 1933 vytvoril významný slovenský architekt Dušan Jurkovič.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Štandard ubytovania:

Prihlásenie