Náučný chodník - Čierna Mláka

Náučný chodník - Čierna Mláka

Náučný chodník - Čierna Mláka

Lesnícky náučný chodník Čierna mláka sa nachádza v lesoparku Bardejovských Kúpeľov.

Tematické zameranie tohto lesníckeho náučného chodníka je: mimoprodukčné funkcie lesa. Náučný chodník je celoročný a samoobslužný. Má tri okruhy: nenáročný – jedľový, stredne náročný – bukový a náročný – javorový.

 

Zastávky náučného chodníka:

1. Základné údaje o lesníckom náučnom chodníku ČIERNA MLÁKA
2. Spoznávanie drevín podľa kôry (náhľad stanovišťa)
 3. Lesy osobitného určenia (náhľad tabule)
 4. Les a voda (náhľad tabule)
 5. Vietor, syn Slnka (náhľad tabule)
 6. PRO SILVA (náhľad tabule)
 7. Zver - súčasť lesa (náhľad tabule)
 8. Prímestské a ďalšie lesy s významnou zdravotnou, kultúrnou alebo rekreačnou funkciou (náhľad tabule)
9. Kaplnka sv. Huberta (náhľad kaplnky)
 10. Vyhliadka na Zborovský hrad (náhľad tabule)
 11. Čierna mláka (náhľad tabule)
 12. Čergov – perla severovýchodného Slovenska (náhľad tabule)
 13. Les a vzduch (náhľad tabule)
 14. Pôdoochranná funkcia lesa (náhľad tabule)
 15. Brečtan popínavý (náhľad tabule)
 16. Ťažba - prostriedok výchovy lesa (náhľad tabule)
 17. Les - súčasť krajiny (náhľad tabule)
 18. Rastové fázy lesa (náhľad tabule)

 

 

Údaje o okruhoch:
1. okruh – Jedľový - nenáročný
- dĺžka 1,9 km 
2. okruh – Bukový - mierne náročný – dĺžka 3,7 km
3. okruh – Javorový - náročný – dĺžka 3,9 km –

(z okruhu vedú dve odbočky na vyhliadky)

Celková dĺžka chodníka 4,46 km.

Štandard ubytovania:

Prihlásenie