Rehabilitačné chodníky

REHABILITAĆNÉ CHODNÍKY

Pre jednotlivé okruhy je zvolený jeden spoločný východiskový bod, ktorým je Kúpeľná kolonáda. Tento bod je súčasne miestom ukončenia trás liečebných prechádzok. Trasy niektorých okruhov sú vo viacerých úsekoch spoločné, diferencujú sa podľa kategórie obtiažnosti a spravidla vedú na vyhliadkové, alebo cieľové body, ktoré sú vybavené odpočívadlami, prístreškami, otvorenými alebo krytými ohniskami a inými technickými zariadeniami.Pozdĺž chodníkov sú imiestnené otvorené a kryté lavičky, ktoré je možné použiť v prípade odpočinku, alebo nepriaznivého počasia.

Osobitné miesto v rámci zdravotno-rehabilitačných chodníkov zaujíma lesná kyslíková dráha. Technická náročnosť je určená tak, aby jednotlivé zariadenia na stanovištiach a cvičenia na nich boli v súlade s indikáciami, ktoré sa liečia v Bardejovských Kúpeľoch. Lesnú kyslíkovú dráhu môže absolvovať každý v ľubovoľnom čase.

Okruh 1. KOLONÁDA - SALAŠ LESNÁ - KOLONÁDA -
Dĺžka okruhu: 4,2  km

Okruh 2. KOLONÁDA - ČEREŠŇA - KOLONÁDA
Dĺžka okruhu: 4,3 km

Okruh 3. KOLONÁDA - ORLÍK - BARD. VYHLIADKA - ČEREŠŇA - KOLONÁDA
Dĺžka okruhu:  6,2 km

Okruh 4. KOLONÁDA  - JAZIERKO . ZADNÉ DOLY - ZIMNÁ STUDŇA - SKLAD - JAZIERKO - KOLONÁDA
Dĺžka okruhu - 4,9 km

Okruh 5. KOLONÁDA - CAROLA - KYSLÍKOVÁ DRÁHA - ÚPRAVŃA VODY - KOLONÁDA
Dĺžka okruhu: 2,9 km

Okruh 6. KOLONÁDA - TRI STUDNIČKY - KOLONÁDA
Dĺžka okruhu: 4,6 km

Okruh 7. KOLONÁDA - LETNÉ KÚPALISKO - TEREKUVKA - KOLONÁDA
Dĺžka okruhu: 3,9 km

Okruh 8. KOLONÁDA - ČEREŠŇA  - KAMENNÁ HORA - MAGURA - KOLONÁDA
Dĺžka okruhu: 13,5 km

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Štandard ubytovania:

Prihlásenie