Letné kúpalisko

KÚPALISKO S VYHRIEVANOU VODOU

KÚPALISKO S VYHRIEVANOU VODOU

 

BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. Bardejovské Kúpele
 CENNÍK VSTUPNÉHO NA LETNÉ KÚPALISKO platné od 08.06.2019


 PONDELOK – SANITÁRNE HODINY do 13:00

CENY ZA SLUŽBY LETNÉHO KÚPALISKA PLATNÉ OD 1.7.2019

 

PRACOVNÉ DNI

 

DOSPELÍ KLIENTI a.s. na lieč. poukaz

 08:00 - 13:00 hod. 1,50 €

 08:00 - 19:00 hod. 2,00 €

 13:00 - 19:00 hod. 1,50 €

 

 

Klienti KLÚ DRUŽBA

 08:00 - 13:00 hod. 2,00 €

 08:00 - 19:00 hod. 3,00 €

 13:00 - 19:00 hod. 2,00 €

 

 

DOSPELÍ

 08:00 - 19:00 hod. 5,00 €

 13:00 - 19:00 hod 4,00 €

 

 

DETI DO 15 ROKOV (deti do 3 rokov zdarma)

 dieťa od 3 rokov do 14 rokov

 študent do 15 rokov a držiteľ študentského preukazu

 

08:00 - 19:00 hod. 2,00 €

13:00 - 19:00 hod 1,50 €

 

 

DÔCHODCOVIA (starobný dôchodok)

 08:00 - 19:00 hod. 2,00 €

 13:00 - 19:00 hod 1,50 €

 

 

DRŽITELIA PREUKAZU ZŤP (sprievodca ako ZŤP)

 08:00 - 19:00 hod. 2,00 €

 13:00 - 19:00 hod 1,50 €

 

 

Držiteľ preukazu ISIC, EURO 26

08:00 - 19:00 hod. 2,00 €

 13:00 - 19:00 hod 1,50 €

 

 

Držiteľ preukazu ITIC

 08:00 - 19:00 hod. 2,30 €

 13:00 - 19:00 hod 1,80 €

 

 

SOBOTA, NEDEĽA, DNI PRAC. POKOJA
DOSPELÍ

 08:00 - 19:00 hod. 6,00 €

 13:00 - 19:00 hod. 4,50 €

 

 

DETI DO 15 ROKOV (deti do 3 rokov zdarma)

dieťa od 3 rokov do 14 rokov

študent do 15 rokov a držiteľ študentského preukazu

 08:00 - 19:00 hod. 2,50 €

13:00 - 19:00 hod 2,00 €

 

 

DRŽITELIA PREUKAZU ZŤP

08:00 - 19:00 hod. 2,50 €

13:00 - 19:00 hod 2,00 €

 


DÔCHODCOVIA (starobný dôchodok)

08:00 - 19:00 hod. 2,50 €

13:00 - 19:00 hod 2,00 €

 

 

Držiteľ preukazu ISIC, EURO 26

 08:00 - 1900 hod. 2,50 €

13:00 - 1900 hod 2,00 €

 

 

Držiteľ preukazu ITIC

 08:00 - 19:00 hod. 2,50 €

 13:00 - 19:00 hod 2,00 €

 

 

PONDELOK – SANITÁRNE HODINY do 13:00

 

PRI OPUSTENÍ KÚPALISKA BUDE OPÄTOVNÝ VSTUP UMOŽNENÝ NA ZÁKLADE POKLADNIČNÉHO DOKLADU

 Ceny sú vrátane 20% - nej DPH

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Štandard ubytovania:

Prihlásenie