Skanzen a bohoslužby

Skanzen - Múzeum ľudovej architektúry  Bardejovské Kúpele

 

Skanzen Bardejovské Kúpele  je najstarším zariadením svojho druhu na Slovensku. Bol sprístupnený v roku 1965. Na ploche 1,5 ha je v parkovej a záhradnej úprave - etnoparku rozmiestnených 24 expozičných objektov, ktoré prezentujú ľudovú kultúru a staviteľstvo dvoch etník: slovenského a rusínskeho obyvateľstva, žijúceho v regióne horného Šariša a severného Zemplína.

 

Pochádzajú z 19. a 20. storočia a typologicky patria k dreveným stavbám karpatského typu. Sú tu zastúpené 4 druhy stavieb:

 

a/ obytné zrubové domy- ich najrozšírenejšie varianty : dom chudobného roľníka z dediny Frička, postavený v r. 1887, dom chudobného roľníka z Hrabovej Roztoky z r. 1896 , dom stredného roľníka z Petrovej z r. 1896, obytná stavba drobného roľníka z Maľcova z r. 1899 dom roľníka z Kračúnoviec z konca 19. storočia

 

b/ rôzne hospodárske stavby: sýpky alebo sypance (z lokalít Petrova, Kračúnovce, Maľcov a Andrejovej) stodoly (z Hankoviec a Tarbaja) studňa kováčska dielňa z Abrahámoviec z 30 rokov 20. stor. sušiareň ovocia chliev z Veľkropu včelín s drevenými úľmi, najstarší datovaný úľ na Slovensku z roku 1691

 

c/ technické stavby: unikátne vŕtne zariadenie na výrobu drevených, (prevažne borovicových) vodovodných rúr na vodný pohon, ktoré pochádza z Bardejova, časť z 18. stor. a r. 1932, rekonštruované v roku 1963 technické zariadenie na domácku výrobu súkna - valcha z Livova (ktorá slúžila na spracovanie vlnenej tkaniny do hustého súkna ), časť z roku 1888 a časť z 1948

 

d/ sakrálne stavby: drevený kostolík východného obradu z dediny Zboj z roku 1766, prevezený do Bardejovských Kúpeľov v roku 1967, Zvonica s bránkou z Nižného Orlíka z roku 1763, Zvonica z Nemcoviec, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého z druhej polovice 18. stor,. Gréckokatolícky drevený kostol z Mikulášovej z roku 1730, zrekonštruovaný v roku 2005

 

Objekty sú zariadené nábytkom a náradím zodpovedajúcim obdobiu vzniku stavieb. Mimo skanzenu je umiestnený drevený kostolík z Mikulášovej, postavený v roku 1730, do B. Kúpeľov prevezený v roku 1931 a v súčasnosti je v správe Šarišského múzea.

 

Najcennejšie exponáty:

unikátne vŕtne zariadenie na výrobu drevených vodovodných rúr na vodný pohon, 18. stor. technické zariadenie na domácku výrobu súkna - valcha z Livova, 1888 a časť 1948

 

Otváracia doba:

Počas letnej turistickej sezóny (1. máj - 30. september)

Utorok - Nedeľa: 10.00 - 12.00 hod., 12.30 - 18.00 hod. 

 

Mimo sezóny (1. október - 30. apríl)

Utorok - Nedeľa: 9.30 - 12.00 hod., 12.30 - 15.00 hod.

 

Vstupné (platné od 1.1.2013):

Základné vstupné 2,00 €

Zľavnené vstupné (dôchodcovia, študenti) 1,50 €

Deti 1,00 €  Fotografovanie a filmovanie (na nekomerčné účely)  2,00 €

Svadobné foto 5,00 €

Poplatok za sprevádzanie 10,00 €

Lektorské služby po expozícií v slovenskom jazyku (40 min)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bohosluzbyŠtandard ubytovania:

Prihlásenie