Doprava

Letecky

Praha -  Košice
Bratislava - Košice

Poznámka: Z Košíc diaľkovým autobusom do Bardejovských Kúpeľov.


Vlakom

z Bratislavy do Košíc a odtiaľ autobusom do Bardejovských Kúpeľov
z Bratislavy cez Kysak do Prešova a Bardejova


Autom


Diaľnicou a cestou I. triedy E 50:

z Bratislavy cez Žilinu do Prešova, z Prešova cez Kapušany do Bardejova
z Bratislavy cez Žilinu do Popradu, z Popradu cez Starú Ľubovňu do Bardejova


Autobusom

Diaľkové autobusy:


z Prahy
z Brna
z Bratislavy
z Banskej Bystrice
zo Zvolena
z Popradu
z Vysokých Tatier
z Košíc
z Prešova

Štandard ubytovania:

Prihlásenie