SVIDNÍK

svidnik-namastie

V sučasnosti je mesto Svidník s vyše 12 000 obyvateľmi prirodzeným administratívnym hospodárskym, kultúrnym, rekreačným a športovým centrom regiónu. Cez Svidník vedie aj významná medzinárodná cesta smerujúca cez Vyšný Komárnik- Barwinek - najväčší priechod zo Slovenskej republiky do Poľskej republiky. Vo Svidníku sa konajú každoročne celoštátne slávnosti Rusínov - Ukrajincov Slovenska, ktoré sa konajú v miestnom amfiteátri už od roku  1956.

 

VOJENSKÉ MÚZEUM

vojenske-muzeum

Toto vojenské múzeum vzniklo 2. júna 1965. Poslaním múzea je dokumentovať  a odborne spracovávať dejiny vojenstva na východnom Slovenskku. Hlavná expozícia dokumentuje vojenské dejiny v regióne východného Slovenska od roku 1914 až do roku 1945. V expozícii je zvýraznený vojensko-strategický význam Duklianskeho priesmyku v období dvoch svetových vojen. V ďalšej expozícii sa nachádzajú autentické fotografie z bojov, osobné pamiatkyrôzne druhy zbraní, zástavy, uniformy, vyznamenania, ktoré sa viažu k obdobiu 2. sv. vojny.

Prírodné vojenské múzeum
Múzeálnu expozíciu dotvára komplex prírodného múzea v Duklianskom priesmyku. Nachádzajú sa tu palebné postavenia, zrekonštruované bunkre a ťažká vojenská technik. Tento priestor je poprepájaný turistickými chodníkmi.

 

 

PAMÄTNÍK ČERVENEJ ARMÁDY

pamatnik-cervenej-armady

Je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Vypína sa na návrší nad dvanástimi spoločnými hrobmi 9000 vojakov, ktorí padli v bojoch o Dukliansky priesmyk. Ústrednou plastikou pomníka je socha sovietského vojaka v nadživotnej veľkosti, za ním dominuje nad celým okolím pylón vysoký 33 m , jeho spodná časť je vyplnená štyrmi reliéfmi. Pomník je zdôraznený niekoľkými ďalšími reliéfmi a dvoma súsošiami.
 
 

Vzdialenosť z Kúpeľov: 31 km