BARDEJOV A JEHO HISTORICKÉ PAMIATKY

namestie-bardejov-011Mesto Bardejov píše svoju históriu od roku 1241. Jeho cennou devízou sú pamiatky vytvorené už v období stredoveku. Mesto ležalo na obchodnej križovatke a bolo preferované uhorskými panovníkmi. Obdržalo aj mnoho privilégií a to hlavne právo konať výročný jarmok, právo skladu, hrdelné právo a ďalšie. Jedným z najdokonalejších gotických mestských opevnení na Slovensku je hradobný systém v Bardejove. V súčasnosti patrí k najzachovalejším mestským obranným systémom a svojím významom sa zaraďuje do európskeho fondu kultúrneho dedičstva. Už v 50-tych rokoch bolo historické centrum mesta vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu. Výraznejšie obnovy meštiackych domov na námestí začali v 70-tych rokoch. Odmenou za úspešnú rekonštrukciu historického jadra starého mesta bolo udelenie Európskej ceny - Zlatej medaily, udelenej Medzinárodným kuratóriom nadácie ICOMOS pri UNESCO v roku 1986. Po tomto ocenení ďalším cieľom bolo dostať sa do Zoznamu Svetového dedičstva. To sa podarilo 2.12.2000. V súčasnosti je Bardejov 33 tisícové mesto, ktoré tvorí administratívne centrum horného Šariša.


RADNIČNÉ NÁMESTIE S MESTSKOU RADNICOU

namestie-bardejovStred mesta tvorí obdlžníkové námestie obkolesené z troch strán 46-timi poschodovými meštianskymi domami, postavenými na typických úzkych stredovekých parcelách, kolmých na námestie. Do námestia sú orientované všetky významné ulice historického jadra. V roku 2002 bola zahájená celková reanimácia Radničného námestia.

Mestská radnica je na našom území ojedinelou stavbou, na ktorej sa spájajú prvky zaalpskej včasnej renesancie s doznievajúcimi neskorogotickými stavebnými a výtvarnými prvkami. Radnica bola sídlom mestskej rady, centrom obchodného, spoločenského a kultúrneho života mešťanov. Na severnej strane pod hodinami je umiestnený erb mesta a na južnom štíte vyniká kamenná plastika rytiera Rollanda, ktorý chránil mestské práva. Dnes sú tu umiestnené najhodnotnejšie časti fondov Šarišského múzea. 

MEŠTIANSKE DOMY

mestiacke-domyTakmer každý dom slúžil aj pre obchodné účely, preto celým prízemím viedla priechodová chodba. Vchody boli lemované a zdobené kamennými portálmi.Portál nad vchodom do prednej miestnosti bol zvyčajne najhonosnejší.  Obytné a reprezentačné miestnosti na poschodí mali okná smerovné do námestia. V zadnej časti bola kuchyňa a miestnosti pre služobníctvo. Portály schodiska a rozličné výklenky v stenách boli vyzdobené kamenárskou výzdobou, fasády a reprezentačné miestnosti nástennou maliarskou výzdobou. Všetky meštianske domy sú vzácne a majú svoju históriu.

Vzdialenosť z Kúpeľov: 2 km