itf-2013

ITF SLOVAKIATOUR 2013 , Slovensko, Bratislava január,


Aktívna účasť OOCR ŠARIŠ BARDEJOV v spoločnom stánku. SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA na medzinárodnej výstave cestovného ruchu
v Bratislave, Každoročne sa toto podujatie koná v januári. Už tradične sa v nej predstavili oblastné organizácie cestovného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny, Severný Spiš Pieniny, Šariš-Bardejov a Horný Zemplín Horný Šariš, partnerské regióny PSK z Českej republiky destinačná spoločnosť Východní Čechy a Liberecký kraj, mestá Bardejov, Stará Ľubovňa, Kežmarok a Levoča, spoločnosti Bardejovské kúpele,


Kúpele Vyšné Ružbachy, Hrad Ľubovňa, lokálni producenti Nestville Distillery, Agrokarpaty Plavnica, mäsovýroba Knižka, EZO.sk Prešov a Karloff.
Veľtrhov ITF Slovakiatour a Danubius Gastro so špecializovanými výstavami
sa zúčastnilo 739 vystavovateľov z 24 krajín a obsadili spolu plochu 34 500 m². ITF Slovakiatour ponúkol komplexný servis pre ľudí, ktorí chcú cestovať do zahraničia alebo spoznávať krásy Slovenska. Danubius Gastro ako najväčšia platforma stretnutí profesionálov HORECA segmentu sprostredkoval príležitosť pre uzatváranie kontraktov i neformálne upevnenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Od štvrtka do nedele si podujatia prezrelo takmer 73 tisíc návštevníkov

 

slovenske-kralovske-mesta2

Historický veľtrh cestovného ruchu v Bratislave


Korunovačné slávnosti v Bratislave sú pompéznym trojdňovým podujatím, kedy mesto ožíva stredovekou atmosféru s kráľmi a kráľovnami, šľachtou, trubadúrmi a tisíckami všetečných divákov, ktorých na chvíľu prenesie do minulosti. Tohtoročné slávnosti, ktoré sa konali v dňoch 21. – 23. 6. 2013 boli výnimočné tým, že sa pripomenula 1. korunovácia, ktorá sa konala pred 450. rokmi a na trón sa posadil 14- ročný chlapec Leopold I.


Ponuku účasti na Historickom veľtrhu cestovného ruchu v Bratislave prijalo Mesto Levoča s partnermi „Slovenských kráľovských miest“ – Kežmarkom, Bardejovom a Starou Ľubovňou. V spoločnom prezentačnom stánku na Hviezdoslavovom námestí od prezentovali v dobových kostýmoch spoločné propagačné brožúry, mapy , atrakcie a dominanty miest. Kultúrne bohatstvo
„Slovenských kráľovských miest“ zaujalo najmä zahraničných návštevníkov a to z Kalifornie, Anglicka, Japonska, Rakúska, Talianska, Maďarska i Ruska.Korunovačné slávnosti v Bratislave sú zaujímavé pre účasť subjektovcestovného ruchu práve tým , že majú vysokú dynamiku a takmer interaktívnevťahujú každého návštevníka do deja. Zároveň prebieha množstvo sprievodnýchaktivít a účastníkmi je väčšinou iná cieľová skupina aká chodí na klasické veľtrhy
cestovného ruchu. Spoluúčasť na takýchto podujatiach je príležitosťou napredstavenie vlastného mesta i regiónu, a získať tým potencionálnych návštevníkov.

 

Oslavy svetového dňa cestovného ruchu, Slovensko TIK Bardejovské Kúpele


V rámci spolupráce s Turisticko-informačnou kanceláriou Mesta Bardejov v Bardejovských Kúpeľoch sa počas osláv svetového dňa cestovného ruchu prezentovalo v TIK Bardejovské Kúpele viacero propagačných materiálov z regiónu ŠARIŠ Bardejov a okolie. Návštevníci tak mohli bezplatne získať viacero zaujímavých informačných materiálov z nášho regiónu a bola im ponúknuté
bezplatné sprievodcovské služby po blízkom okolí.

 

KOŠICE - Európske hlavné mesto kultúry 2013


Bardejovské Kúpele a.s. pod hlavičkou OOCR ŠARIŠ BARDEJOV sa 3.5.2013 zúčastnili na bezplatnej prezentácií nášho regiónu v rámci osláv mesta KOŠICE. Miesto konania: Hlavná ulica, priestor medzi Dómom sv. Alžbety a Urbanovou vežou

Dni mesta sú tradičným podujatím, ktoré je oslavou historicky významnej udalosti pre mesto Košice - získanie prvej mestskej erbovejlistiny v Európe. Počas 9 dní je v meste pripravený atraktívny program. V samotnom "srdci mesta" - pri Urbanovej veži na Hlavnej ulici, plánujeme zrealizovať prezentačnú zónu Slovensko, ktorá budesúčasťou Dní Európy.

 

vianocne_trhy_2013

 

 

 

 

Vianočné Trhy Mesta Bardejov


OOCR Šariš formou poskytovania finančných príspevkov podporila
nasledujúce kultúrne podujatia svojich členov: Vianočné Trhy Mesta Bardejov na radničnom námestí v spolupráci s Hornošarišským osvetovým strediskom v Bardejove.


Hornošarišské osvetové stredisko Bardejov v spolupráci s Mestom Bardejov
pripravilo pre návštevníkov a turistov príjemné strávenie predvianočných dní pri
ochutnávke vianočného punču a iných dobrôt na vianočných trhoch naHviezdoslavovej ulici od 18. – 23.decembra 2013. Vianočný večierok s kultúrnym programom Bardejovské Kúpele v kúpeľnom dome Ozón a Astória..